Animated documentary tales

News

Animated documentary tales

Animanima.DOCS

Dokumentarni narativ u sadejstvu sa ekspresivnim sredstvima animacije. Filmovi koji umekšavaju granicu između sveta činjenica i njegovog odraza u našoj svesti. Ljudi, događaji, vreme. Program je ovde.

01.11.2021.

Archive