Animanima.DOCS

Trajanje

63 min

Animanima.DOCS

Dokumentarni narativ u sadejstvu sa ekspresivnim sredstvima animacije. To je recept po kome svakodnevica, sećanje ili medijska vest poprimaju novu dimenziju: otvara se prostor za pogled iza slike, pred kojim više nema barijere na putu od autora ka gledaocu. Dejstvujući upravo sa tog fluidnog područja, filmovi iz programa Animanima.DOCS umekšavaju granicu između sveta činjenica i njegovog odraza u našoj svesti.

01_Mild Madness, Lasting Lunacy

Režija: Marine Laclotte

BLAGO LUDILO, TRAJNO LUDILO

02_The One Who Crossed the Sea

Režija: Jonas Riemer

ČOVEK KOJI JE PREPLOVIO MORE

03_Hijack 139

Režija: Joachim Berg, Sondre Johre

OTMICA NA LETU 139

04_Fragments

Režija: Jonas Hurrle

FRAGMENTI

05_Souvenir Souvenir

Režija: Bastien Dubois

USPOMENA USPOMENA

06_Events Meant to Be Forgotten

Režija: Marko Tadić

DOGAĐAJI KOJE TREBA ZABORAVITI